Skip to content

De Hoogland holding

Samen staan we sterk. de Hoogland holding bestaat momenteel uit vier ondernemingen. U kunt de website van desbetreffend bedrijf bezoeken door op het logo te klikken. Graag tot ziens.

035 582 39 19 info@hooglandinstallatietechniek.nl

Disclaimer voor www.hooglandinstallatietechniek.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hooglandinstallatietechniek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hoogland Installatietechniek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoogland installatietechniek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hoogland installatietechniek.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hoogland Installatietechniek te mogen claimen of te veronderstellen.

Hoogland Installatietechniek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hoogland Installatietechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hooglandinstallatietechniek.nl op deze pagina.

Gebruikte beelden:
De meeste beelden komen vanaf onze vorige website en zijn hergebruikt.
De foto’s van de warmtepompen op deze website komen van Daikin.
Daar waar anders geven we in onderstaande tekst aan wie desbetreffde foto gemaakt heeft.

Foto verhuisdozen : Shutterstock
Foto vrouw contactpagina: Shutterstock
Foto werkende mannen (tijdelijk): Photo by Annie Gray on unsplash

Back To Top
Zoeken